מרפאות קופ"ח עד שעה 19.00


קופ"ח דגני בחדרה........... 632851

מרפאה מקצועית כרכור....... 6174600

רופא ילדים ומשפחה נוה-

מרחב פרדס חנה ................. 6239222

רופא ילדים ומשפחה

רח' הגלעד פרדס חנה.......... 6174222

רופאים מקצועיים קניון הכיכר פ"ח 6174300

ביום ד' אחה"צ – רופא משפחה תורן

מרכז האישה חדרה ............. 6329222

בית הרופאים בחדרה בקניון 6211010

בית הרופאים התחנה המרכזית 6342222