שעות קבלה - אחיות


יום ראשון
שעות קבלה : 9:00- 12:30
                   13:30- 18:30
יום שני
שעות קבלה : 12:30- 7:30 

יום שלישי
שעות קבלה : 9:00- 12:30

                   13:30 - 15:00

יום רביעי
שעות קבלה : 7:30- 12:30

יום חמישי
שעות קבלה :  9:00- 12:30
                   13:30 - 15:00