שעות ביקור רופא

יום ראשון

שעות קבלה : 10:00 - 12:30
מקרים דחופים : 09:00 - 10:00

יום שלישי
שעות קבלה : 9:00 - 12:30
מקרים דחופים : 14:00 - 15:00

יום חמישי
שעות קבלה : 15:00 - 18:00
מקרים דחופים : 18:00 - 19:00