קופ"ח לקביעת תור והתייעצות עם אחות


*2700 או 1-222-2700

תרופות טלפארמה 1-800-61-62-63

בית מרקחת /דגני ............ 6328588

בית מרקחת/ כרכור............. 6174600