שעות קבלה - מזכירה רפואית


החל מה-1/8/2015

יום ראשון
שעות קבלה : 7:00- 12:30
..........................

יום שני
שעות קבלה : 8:00- 12:30
..........................

יום שלישי
שעות קבלה : 7:00- 12:30
..........................

יום רביעי
שעות קבלה : 8:00- 12:30
..........................

יום חמישי
שעות קבלה : 7:00- 12:30
..........................

יום שישי
שעות קבלה : 8:00- 10:00