בריאות


מד"א - מגן דוד אדום 101 - 9
אמבולנס חדרה (למקרים קלים יותר)
101- 303- 800–1
בית חולים הלל יפה 6304304 8182