הזמנת תור לרופא

במייל: sheinshemersi@clalit.org.il
או בטלפון : 4518
הרשימה המועדכנת תיהיה תלויה בדלת הרופא ביום הביקור.